Student Accommodation – Vita Cardiff – Yield 7.5%

Student Accommodation ตั้งอยู่กลางเมือง Cardiff ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงถึง 3 แห่ง ซึ่งรวมมีนักศึกษาจากทั้งในประเทศและจากต่างประเทศกว่า 40,000 คน ในเมืองนี้ ในขณะที่มีห้องพักรองรับทั้งเมืองเพียงแค่ประมาณ 55% เท่านั้น ทำให้โครงการนี้เป็นโครงการที่น่าลงทุนเป็นอย่างมาก และยังให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าโครงการอื่นๆ อีกด้วย

HILIGHT

  • City centre location
  • Premium facilities
  • Fully furnished studio apartments
  • Professional Fully Management
  • Zero rated Stamp Duty/ No Service Charge