จะเกิดอะไรขึ้นกับ อัตราดอกเบี้ยที่ UK ในปี 2566

ต้นทุนการกู้ยืมอย่างเป็นทางการเรียกว่า “อัตราดอกเบี้ยธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ”

Office for Budgetary Responsibility ซึ่งให้การวิเคราะห์อิสระเกี่ยวกับการเงินสาธารณะของสหราชอาณาจักร ได้คาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยของธนาคารจะเพิ่มขึ้นเป็น 4.8% ในช่วงครึ่งหลังของปี 2023 ก่อนที่จะลดลงเหลือ 4.5% ในปี 2024

แต่นี่เป็นเพียงการประมาณการ และปัจจัยหลายอย่าง รวมถึงแนวโน้มเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน สงครามในยูเครน และอัตราเงินเฟ้อที่สูง ทำให้คาดการณ์เส้นทางในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยได้ยากกว่าปกติ

ข้อตกลงการจำนองอัตราดอกเบี้ยคงที่สำหรับเจ้าของบ้านใน  UK มีถึง 1.4 ล้านคนในปี 2566

ขณะนี้ 57% ของผู้ที่ต้องการ Remortgage ในปี 2566 กำลังออกจากข้อตกลง 2 ปีที่อัตรา 2%

หากข้อตกลงการจำนองอัตราคงที่ของคุณมีกำหนดหมดอายุในปีนี้ และมีเจ้าของบ้านใน UK มากกว่า 1.4 ล้านคนหรือประมาณ 57% กำลังออกจากข้อตกลง 2 ปี ซึ่งคงที่ในอัตรา 2% ตามรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

รายงานกล่าวว่าด้วยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของข้อตกลงอัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะเวลา 2 ปีใหม่ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 6% บุคคลที่มีสินเชื่อจำนอง 100,000 ปอนด์จะต้องชำระคืนรายเดือนเพิ่มขึ้น 220 ปอนด์

คนที่มีเงินกู้ 300,000 ปอนด์จะเผชิญกับการกระโดด 661 ปอนด์ต่อเดือน

การจำนองอัตราดอกเบี้ยคงที่ทั้งหมด 353,000 รายการมีกำหนดจะหมดอายุในช่วงสามเดือนแรกของปี ตามด้วยอีก 371,000 รายการในช่วง 3 เดือนจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน โดยส่วนที่เหลือจะรอการต่ออายุในช่วงครึ่งหลังของปี

ประมาณ 86% ของเจ้าของบ้านที่มีการจำนองคงค้างอยู่ในข้อตกลงอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจะคงเดิมตามระยะเวลาของผลิตภัณฑ์ ซึ่งปกติแล้วจะใช้เวลา 2 หรือ 5 ปี

ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากเพียง 51% ในปี 2559

อ้างอิง: https://www.zoopla.co.uk/discover/property-news/fixed-rate-mortgage-deals-up-for-1-4-million-homeowners-in-2023/#what-will-happen-to-interest-rates-in-2023