Generation ‘Guppie’มากกว่า 4 ใน 10 ของชาวอังกฤษเลือกที่จะเช่าอสังหาฯมากกว่าซื้อ

มากกว่า 4 ใน 10 (42%) ของชาวอังกฤษที่มีอายุต่ำกว่า 40 ปีซึ่งยังไม่มีบ้าน เรียกว่า “Guppies” ซึ่งก็คือคนหนุ่มสาว ซึ่งหลายคนมีอาชีพการงานและเงินเดือนสูง

Guppies ในปัจจุบันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับ ‘Yuppies’ ของยุค 80 และ Nineties ซึ่งเป็นคนหนุ่มสาวในเมืองที่มีเงินเดือนดีและไม่มีปัญหาในการซื้อบ้าน

การสำรวจผู้ใหญ่ 2,000 คนที่อายุต่ำกว่า 40 ปีล่าสุดของเราเผยให้เห็นว่าแม้ในหมู่ผู้มีรายได้มากกว่า 60,000 ปอนด์ต่อปี 38% ก็ยังยอมแพ้ในการซื้อบ้านในทศวรรษหน้า

โดยรวมแล้ว มีเพียง 1 ใน 5 (21%) กล่าวว่าพวกเขาจะซื้อบ้านได้ในทศวรรษหน้าแน่นอนในขณะที่ 14% กำลังวางแผนที่จะซื้อบ้านหรืออยู่ในระหว่างการดำเนินการดังกล่าว

ชาวอังกฤษที่มีอายุต่ำกว่า 40 ปีส่วนใหญ่ในสหราชอาณาจักรยังไม่มีบ้านเป็นของตนเองมีเพียง 22.5% ของผู้ที่มีอายุ 25-34 ปี และ 1.4% ของผู้ที่มีอายุ 24 ปีหรือต่ำกว่านั้น

ในความเป็นจริง ผู้ที่ไม่มีบ้านอายุต่ำกว่า 40 ปีในสหราชอาณาจักรมีแนวโน้มที่จะอาศัยอยู่กับพ่อแม่หรือเช่ามากกว่ากำลังวางแผนหรืออยู่ในขั้นตอนการซื้อบ้าน (14.4% เทียบกับ 14.1%)